Naturplan 2020
Naturplan 2020 er vedtaget og hele Dalkildegård er udlagt til naturbeskyttelsesområde
Som §3 område betyder dette at der ikke må sprøjtes eller gødes
for os betyder det intet da vi ikke har gjort det i de 30 år vi har været her
men for Søren nabo hvis 2 marker nede foran os også er udlagt er det en helt anden sag da han dyrket
tradionel intensiv landbrug. Det betyder også at de dræninger han lavede for
et par år siden skal lukkes af og vi vil så igen få den lille sø lige hernede foran skrænten
der var her da vi flyttede ind.
Beskyttelse af skrænter
Den store skrænt nede i skoven er udlagt som et særligt beskyttelsesområde.
Der er en del dyr og insekter der kun lever i skrænter derfor denne beskyttelse.
Lavvandede områder
Disse områrder har jo altid været omfattet af beskyttelse og søen nede i skoven der er blevet
meget større er nu også omfattet af denne specielle beskyttelse.
På modsatte side af motorvejen, i forbindelse med Sorthøj skov sker der ny skovrejsning

Herunder kan du se screendump af Miljøministeriets kort